Transport Popardowski

Klient:Nasz klient z powodzeniem realizuje autorski program treningów personalnych w oparciu o innowacyjną metodę treningów. Pierwszy trening próbny jest oferowany za darmo.
Problem:Niestety mimo doskonałych efektów uzyskiwanych przez trenujących, wyłącznie osobiste rekomendacje nie dawał wystarczającego wzrostu popularności oferowanej usługi.
Cel:Dotarcie do grupy docelowej z informacją dot. metody, dokonanie zapisu na pierwszy trening i w konsekwencji zwiększenie konwersji na sprzedaż usługi. W wyniku analizy grupy docelowej jako kanał pozyskania klientów wybrany został portal społecznościowy Facebook.

Grafika