RGIS

Klient:Usługi inwentaryzacyjne w handlu detalicznym (Retail Grocery Inventory Services). Polski oddział korporacji zatrudniającej 34 tys. pracowników w ponad 200 miejscach na całym świecie.
Problem:Brak opracowanych materiałów graficznych do druku na bazie identyfikacji wizualnej klienta na rynek polski.
Cel:Opracowanie graficzne projektów wizytówek, teczek i papieru firmowego.

Grafika