Pakiety marketingowe - Agencja IAM

Pakiety marketingowe

USŁUGI MARKETINGOWE W SPECJALNYM PAKIECIE DLA FIRM

_

Potrzebujesz wsparcia w działaniach marketingowych, ale Twoje potrzeby dotyczą wielu różnych usług marketingowych?

Dla firm o niestandardowych i zróżnicowanych potrzebach przygotowaliśmy ofertę usług marketingowych w specjalnych pakietach. Wybierając usługi marketingowe w specjalnym pakiecie dla firm płacisz tylko za rezultaty.

Dostosuj działania marketingowe do Twoich potrzeb i rozwiń efektywnie Twój biznes!

PAKIETY MARKETINGOWE

Określ swoje potrzeby i wybierz odpowiedni pakiet usług marketingowych.

STARTERBUSINESS
OPTYMALNY
PROFESSIONALPREMIUM
Pakiet dla nowych firm
lub produktów
Pakiet optymalny
dla firm
Pakiet dla intensywnie
rozwijających się firm
Pakiet dla dużych firm świadomie
zwiększających swoją przewagę rynkową
Czas trwania umowy
12 mies.3050 zł3550 zł5550 zł7200 zł
6 mies.
3150 zł3650 zł5600 zł7400 zł
3 mies.
3250 zł3750 zł5750 zł7600 zł
1 mies.
3500 zł4000 zł6000 zł8000 zł
ZAMAWIAMZAMAWIAMZAMAWIAMZAMAWIAM

PAKIETY MARKETINGOWE

Określ swoje potrzeby i wybierz odpowiedni pakiet usług marketingowych.

STARTER
Pakiet dla nowych firm
lub produktów
przy umowie na 12 miesięcy
3050 zł
przy umowie na 6 miesięcy
3150 zł
przy umowie na 3 miesiące
3250 zł
miesięcznie + VAT
3500 zł
ZAMAWIAM
BUSINESS
OPTYMALNY
Pakiet optymalny
dla firm
przy umowie na 12 miesięcy
3550 zł
przy umowie na 6 miesięcy
3650 zł
przy umowie na 3 miesiące
3750 zł
miesięcznie + VAT
4000 zł
ZAMAWIAM
PROFESSIONAL
Pakiet dla intensywnie
rozwijających się firm
przy umowie na 12 miesięcy
5550 zł
przy umowie na 6 miesięcy
5600 zł
przy umowie na 3 miesiące
5750 zł
miesięcznie + VAT
6000 zł
ZAMAWIAM
PREMIUM
Pakiet dla dużych firm świadomie
zwiększających swoją przewagę rynkową
przy umowie na 12 miesięcy
7200 zł
przy umowie na 6 miesięcy
7400 zł
przy umowie na 3 miesiące
7600 zł
miesięcznie + VAT
8000 zł
ZAMAWIAM

CZYM SĄ USŁUGI MARKETINGOWE W PAKIECIE?

  • Każdy z naszych pakietów to określona liczba godzin, które pracownicy Agencji IAM przepracują dla Twojej firmy.
  • Sam decydujesz na co poświęcone zostaną godziny z pakietu oraz kiedy z nich skorzystasz.
  • W ramach pakietu rozpiszemy także optymalny zestaw działań, aby wydane pieniądze w najbardziej efektywny sposób pracowały na siebie.
  • Jeśli nie wykorzystasz wszystkich godzin od razu, nie martw się, środki nie przepadają.
  • Po wykorzystaniu całego pakietu otrzymasz raport podsumowujący naszą pracę w ramach poszczególnych usług marketingowych.
  • Im wyższy pakiet wykupisz, tym niższą stawkę godzinową zapłacisz.
  • Zostań z nami na dłużej, a dzięki temu zapłacisz jeszcze mniej.
  • Współpraca w ramach pakietów usług I AM to najbardziej elastyczna forma kompleksowych usług marketingowych dostępnych na rynku.

WYKAZ USŁUG AGENCJI

Prezentujemy zestawienie działań, które oferujemy w ramach pakietów marketingowych. Masz pytania? zapraszamy do kontaktu!

Analizy
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Analiza Opracowanie Kanwy Modelu Biznesowego (Business Model Canvas – BMC) Stworzenie Kanwy Modelu Biznesowewgo określającego kluczowe aspekty biznesu (Propozycja Wartości, Segmenty Klientów, Relacje z Klientami, Kanały Sprzedaży, Kluczowi Partnerzy, Kluczowe Działania, Kluczowe Zasoby, Struktura Kosztów, Struktura Przychodów) oraz zapewniającego synergię między nimi. Zdefiniowanie strategicznej przewagi nad konkurencją w celu wykorzystania potencjału rynku. 25
2 Analiza Persona klienta -Opracowanie persony, charakterystyki idealnego klienta dla produktu Rozpisanie charakterystyki idealnego klienta (wiek, płeć, zainteresowania, miejsca obecności w sieci) oraz weryfikacja tych parametrów na podstawie danych analitycznych ze strony internetowej (google analytics, hotjar) oraz profili mediów społecznościowych (FB, G+, LinkedIn).. Określenie, kto byłby idealnym klientem dla firmy umowżliwiając skierowanie na te osoby skutecznej reklamy internetowej i wysiłków marketingowych. Użytkowników internetu jest zbyt wielu, by kierować reklamę do wszystkich. 12
3 Analiza Analiza SWOT działalności Opracowanie zestawienia: szanse, zagrożenia, siły, słabości działalności klienta w celu okreslenia potencjału rynkowego i okreslena działań do zniwelowania zagrożeń dla biznesu 27
4 Analiza Tożsamość marki Opracowanie analizy i rekomendacji dotyczących: tożsamości marki – misja i cele, określenie jej mocnych i słabych stron, opis rynku oraz przewag konkurencyjnych, persona klienta. 21
5 Analiza Analiza konkurencji na rynku polskim Określenie widocznych w sieci i na rynku konkurentów 12
6 Analiza Analiza narzędzi konkurentów Analiza jakie nrzędzia marketignowe wykorzystuje Twoja konkurencja 12
7 Analiza Analiza ofert konkurencji - zestawienie porównawcze Zebranie i analiza ofert konkurencji wyszczególnionej i zatwierdzonej w działaniu analiza konkurencji 21
8 Analiza Analiza produktu lub usługi - Określenie przewag nad konkurencją Ustalenie Twojej przewagi konkurencyjnej - dobór języka korzyści, Wskazanie przewag konkurencyjnych produktu lub usługi względem branży 7
9 Analiza Portale i wizytówki online Zebranie i analiza dostępnej oferty portali branżowychoraz bezpłatnych wizytówek w sieci. Określenie miejsc wartych reklamowania się w celu zwiększenia siły dotarcia do potencjalnych klientów 4
10 Copywriting Stworzenie opisu firmy/produktu / BIO Utworzenie tekstu opisowego, objętość do 1000 znaków 2
11 Publikacja Publikacja 10 wpisów portale, wizytówki umieszczenie zaplanowanych wpisów online 2
12 Analiza Analiza miejsc w sieci dla marketingu szeptanego do 40 lokalizacji np. grupy FB, fora tematyczne 4
13 Copywriting Teksty pod marketing szeptany Utworzenie tekstu na cele marketingu szeptanego, objętość do 1 akapitu, opcjonalnie avatara. 1
14 Publikacja Publikacja 10 wpisów marketing szeptany umieszczenie zaplanowanych wpisów online 1,5
15 Analiza Prasa branżowa Zebranie i analiza pełnej oferty prasy branżowej i jej portali. Określenie miejsc wartych reklamowania się w celu zwiększenia siły dotarcia do potencjalnych klientów. Rozesłanie i zestawienie otrzymanych ofert cenowych reklamy. 4
16 Analiza Partnerstwa -lista partnerów do współpracy Okreslenie partnerów strategicznych w celu nawiązania współpracy, którzy mogliby uzupełnić ofertę lub na zasadzie prowizyjnej sprzedawać produkt lub w inny sposób przyczynic się do szerszego wejścia na rynak. Analiza i rekomendacje 4
17 Analiza Plan podstawowy pozyskiwania klientów Pozyskiwanie klientów - podstawowe narzędzia i kanały dotarcia, Narzędzia marketingowe - rekomendacja 4
18 Plan i strategia marketingowa "Plan pozyskiwania klientów-narzędzia marketingowe, analiza zasobów klienta. a) Plan pozyskiwania leadów: budowa lejka marketingowego b) Plan pozyskania klientów: budowa lejka sprzedażowego" Pozyskiwanie klientów - narzędzia i kanały dotarcia, Narzędzia marketingowe Określenie możliwych i wartych do zaimplementownaia narzędzi niezbędnych do stałego wzrostu rozpoznawalności marki i osiagania zamierzonych celów marketingowych i sprzedażowych, Analiza marketingowa potencjału zasobów Klienta na podstawie nadesłanych danych i rekomendacja wykorzystania wycena ind.
19 Monitoring internetu/marki Pozyskanie dzięki Brand24 szczegółowych informacji o tym, gdzie są potencjalni klienci, wiedzy o czym dyskutują i monitoring gdzie i ile mówi się w polskim Internecie o marce/produkcie oraz konkurencji. Uruchomienie darmowego konta Brand24 testowo na 14 dni. Wpisanie słów kluczowych, które chcemy monitorować. Przygotowanie raportu z monitoringu po 14 dniach oraz aktualizacja persony idealnego klienta na podstawie zebranych danych. Uruchomienie monitoringu internetu Brand24 w celu pozyskania dodatkowych informacji analitycznych o zachowaniu potencjalnych klientów w internecie względem produktu 6
Materiały Firmowe
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Nazwa firmy Opracowanie konceptu nazwy . Oznaczenie marki na rynku Przygotowanie 10 propozycji konceptu nazwy
• Weryfikacja dostępnych domen .pl, .com, .com.pl, .eu
• Przedstawienie konceptu - pomysłu etymologii nazwy
4
2 Dobór kolorystyki Dobór kolorystyki Opracowanie kolorystyki
• Przygotowanie pliku graficznego
• Przygotowanie propozycji
• Przedstawienie konceptu
2
3 Opracowanie LOGO Zaprojektowanie logo Przygotowanie konceptu 3 wersji logo na podstawie nazwy i wytycznych klienta (2 poprawki do wybranego wzoru w cenie). Każda następna płatna 50zł
• Opracowanie graficzne - wersja kolor i monochromatyczna
• Przygotowanie plików graficznych JPG 300dpi, PDF w krzywych
9
4 Identyfikacja wizualna Zaprojektowanie wizytówek Opracowanie konceptu graficznego
• Przygotowanie 3 wzorów wizytówek jedno lub dwustronnych
• Możliwe 2 korekty do wybranego wzoru (każda następna płatna 50zł)
• Przedstawienie konceptu
• Zatwierdzenie materiału
• Przygotowanie plików graficznych
wycena ind.
5 Identyfikacja wizualna Zaprojektowanie stopki e-mial Opracowanie konceptu graficznego
• Przygotowanie wzorcowej stopki e-mail
• Przedstawienie konceptu
• Zatwierdzenie materiału
• Przygotowanie plików graficznych
wycena ind.
6 Identyfikacja wizualna Zaprojektowanie papieru firmowego Opracowanie konceptu graficznego
• Przygotowanie projektu papieru firmowego na podstawie kolorystyki i logo
• Przedstawienie konceptu
• Zatwierdzenie materiału
• Przygotowanie plików graficznych
wycena ind.
7 Identyfikacja wizualna Zaprojektowanie teczki firmowej Opracowanie konceptu graficznego
• Przygotowanie projektu teczki firmowej na podstawie kolorystyki i logo
• Przedstawienie konceptu
• Zatwierdzenie materiału
• Przygotowanie plików graficznych
wycena ind.
8 Księga znaku Księga znaku to instrukcja obsługi logo. Tworzy ją autor projektu, aby ułatwić prawidłowe używanie logotypu przez pracowników firmy, która go zamówiła. Dzięki księdze mamy gwarancję (przynajmniej teoretycznie), że znak będzie prawidłowo wykorzystywany przez klienta na poszczególnych nośnikach i nie pojawią się wpadki w postaci np. rozciągania, niepoprawnego skalowania lub łączenia z „zakazanymi” kolorami. Przedstawienie genezy i konstrukcji logo
• jego zasięg pola ochronnego, poszczególne warianty (monokolor, gradient, płaski kolor itd.)
• skalowanie (minimalne wartości przypisane całemu logo, jak i jego elementom)
• kolorystyka podstawowa i uzupełniająca
• wzory wykorzystania znaku na konkretnych nośnikach
• przykłady złego wykorzystania logotypu
wycena ind.
9 Księga identyfikacji wizualnej Zbiór zaleceń, jak poprawnie wykorzystywać elementy identyfikacji wizualnej marki, a więc poszczególnych symboli tworzących jej wizerunek. Zasady zawarte w księdze mają być drogowskazem w zachowaniu spójnego obrazu firmy. Czyli logo jest tam tylko jedną ze składowych. Przedstawienie logo klienta, typografia, kolorystyka
• wzory materiałów biurowych czy styl bilbordów
• wytyczne dotyczące stopek e-maili
• prezentacji multimedialnych pokazywanych klientom
wycena ind.
10 Materiały produktowe Folder produktów-projekt,złożenie i 2 poprawki Przygotowanie folderu zawierającego pliki
• Projekt produktu
• Przygotowane założenia
• Koncepcje
• Dopuszczalne są 2 poprawki
• Wypuszczenie gotowego materiału
wycena ind.
11 Materiały ofertowe Opracowanie oferty firmy w formie graficznej Przygotowanie materiałów spośród nadesłanych do tematu opracowania
• Przygotowanie listy danych
• Przygotowanie koncepcji wizualnej
• Wytypowanie kolorystyki na bazie księgi znaku lub pomysłu
• Określenie rodzaju grafiki ( luźna, poważna, informacyjna)
• Przygotowanie infografiki rozszerzonej
• Zapisanie pliku w wyznaczonym formacie
wycena ind.
12 BIO Messenging Opis PR-owy o firmie, zawierający określone słowa kluczowe - nakreślający misję, wizję, historię oraz kluczowe wartości oraz celowość istnienia firmy na rynku. 3
13 Prezentacja multimedialna Opracowanie prezentacji na bazie materiałów przekazanych przez klienta • Przygotowanie koncepcji przedstawienia tematu
• Segregacja, uporządkowanie i wybór materiałów do prezentacji
• Przygotowanie podziału tematów z opracowaniem - podział na odpowiednie plansze prezentacji
• Opracowanie poszczególnych kart prezentacji w zakresie graficznym i merytorycznym "
wycena ind.
14 Infografika Podstawowa Przygotowanie jednej ciekawej infografiki podstawowej/ wykresów / statystyk / zestawień liczbowych dotyczących projektu / programu / tematu • Przygotowanie tematu
• Wytypowanie materiału do infografiki (1 sztuka)
• Przygotowanie listy danych
• Przygotowanie koncepcji infografiki
• Wytypowanie kolorystyki na bazie księgi znaku lub pomysłu
• Określenie rodzaju infografiki ( luźna, poważna, informacyjna)
• Przygotowanie infografiki
• Zapisanie pliku w wyznaczonym formacie
2
15 Infografika Rozszerzona Przygotowanie jednej ciekawej infografiki rozszerzonej/ wykresów / statystyk / zestawień liczbowych dotyczących projektu / programu / tematu • Przygotowanie tematu
• Wytypowanie materiału do infografiki rozszerzonej ( 1 sztuka)
• Przygotowanie listy danych
• Przygotowanie koncepcji infografiki rozszerzonej
• Wytypowanie kolorystyki na bazie księgi znaku lub pomysłu
• Określenie rodzaju infografiki ( luźna, poważna, informacyjna)
• Przygotowanie infografiki rozszerzonej
• Zapisanie pliku w wyznaczonym formacie
4
16 Research danych Zebranie materiałów i danych na dany temat • Wytypowanie tematu
• Analiza otoczenia dotyczącego tematu
• Wytypowanie potencjalnych źródeł
• Analiza tematu
• Zebranie danych
• Wytypowanie istotnych danych do umieszczenia w raporcie
• Przygotowanie pliku
• Dodanie źródeł
• Wnioski
wycena ind.
Facebook
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Utworzenie firmowej strony Fanpage Założenie konta FB, strony Fanpage, uzupełnienie danych konta, opracowanie podsatwowego Cover photo (2 wersje), stworzenie opisów towarzyszących konta i ustawienie parametrów konta • Założenie konta FB
• Założenie strony Fanpage
• Przygotowanie konta FB
• Uzupełnienie podstawowych danych
• Opracowanie Cover phot (2 wersje)
• Wybranie Cover phot
• Przygotowanie zdjęć
• Stworzenie potrzebnych opisów
• Określenie i wprowadzenie potrzebnych parametrów do konta FB
4
2 Przygotowanie, harmonogramu 4 postów i wydarzeń do publikacji na Facebooku Przygotowanie harmonogramu struktury kampanii na Facebooku, (temat, wydarzenie , data, cel) • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
1
2.1 Przygotowanie 4 postów i publikacja ich na Facebooku zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji kampanii reklamowej na Facebooku copywriting i grafika. Kreacja 8 reklam tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie fanpage na Facebooku i Instagram w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW - zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 118 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamy i minimum 20% • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (4 posty)
• Przygotowanie grafik
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
• Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
3
3 Przygotowanie, harmonogramu 8 postów i wydarzeń do publikacji na Facebooku Przygotowanie harmonogramu struktury kampanii na Facebooku, (temat, wydarzenie , data, cel) • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
1
3.1 Przygotowanie 8 postów i publikacja ich na Facebooku zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji kampanii reklamowej na Facebooku copywriting i grafika. Kreacja 8 reklam tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie fanpage na Facebooku i Instagram w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW - zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 172 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamy i min. 20% • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (8 postów)
• Przygotowanie grafik
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
• Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
6
4 Przygotowanie, harmonogramu 12 postów i wydarzeń do publikacji na Facebooku Przygotowanie harmonogramu struktury kampanii na Facebooku, (temat, wydarzenie , data, cel) • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
2
4.1 Przygotowanie 12 postów i publikacja ich na Facebooku zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji kampanii reklamowej na Facebooku copywriting i grafika. Kreacja 12 reklam tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie fanpage na Facebooku i Instagram w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW - zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 193 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamy i min. 15% Przy zakupie tego pakietu 3 postów miesięcznie gratis. • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (12 postów)
• Przygotowanie grafik
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
• Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
8
5 Przygotowanie, harmonogramu 16 postów i wydarzeń do publikacji na Facebooku Przygotowanie harmonogramu struktury kampanii na Facebooku, (temat, wydarzenie , data, cel) • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
2
5.1 Przygotowanie 16 postów i publikacja ich na Facebooku zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji kampanii reklamowej na Facebooku copywriting i grafika. Kreacja 16 reklam tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie fanpage na Facebooku i Instagram w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW - zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 263 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamyi min. 15%. Przy zakupie tego pakietu 4 postów miesięcznie gratis. • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (16 postów)
• Przygotowanie grafik
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
• Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
13
6 Utworzenie i prowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads. Kampania sponsorowana Analiza dotychczasowych kampanii i/lub założenie nowych, ustalenie celu kampanii oraz opisu produktu czy usługi, opracowanie propozycji tekstu i grafiki postu dostosowanej do celu kampanii - do 6 wersji grafik, określenie kilku grup dolcelowych odbiorców, ustalenie rodzajów kampanii reklamowej FB Ads, opracowanie raportu, po uzyskaniu akceptacji klienta publikacja i rozplanowanie kampanii do emisji, optymalizacja reklamy w czasie jej trwania oraz weryfikacja testowa A/B preferencji użytkowników co do typu reklamy. Minimalny budżet 400 zł. • Analiza dotychczasowej kampanii
• (Opcjonalnie) założenie nowej kampanii FB
• Ustalenie celu kampanii
• Ustalenie produktu lub usługi
• Opracowanie propozycji tekstu
• Opracowanie grafiki postu
• Dostosowanie grafik do celu kampanii FB (6 wersji)
• Ustalenie grupy docelowej
• Ustalenie odbiorców
• Ustalenie rodzajów kampanii FB
• Ustalenie czasu kampanii
• Akceptacja kampanii FB
• Publikacja postów kampanii FB
• Przygotowanie raportu z przeprowadzonej kampanii FB
• Weryfikacja skuteczności kampanii
• Optymalizacja reklamy w czasie jej trwania
• Przeprowadzenie testów A/B
• Wytypowanie lepszego rozwiązania
• Publikacja postów i optymalizacja
7
7 Optymalizacja prowadzonej kampanii reklamowej Facebook Ads Tygodniowa optymalizacja reklamy w czasie jej trwania oraz weryfikacja testowa A/B preferencji użytkowników co do typu reklamy, weryfikacja ustawień i statystyk celów kampanii, rekomendacja i wprowadzanie zalecanych zmian • Tygodniowa optymalizacja istniejącej kampanii FB
• Weryfikacja skuteczności reklamy FB
• Przeprowadzenie ponownych testów A/B
• Wytypowanie lepszego rozwiązania
• Weryfikacja ustaleń i ustawień kampanii
• Rekomendacja zmian w kampanii
• Wprowadzenie zalecanych zmian
3
8 Konkurs FB Przygotowanie konkursu na FB • Przygotowanie konkursu FB
• Analiza biznesu klienta
• Określenie budżetu
• Określenie nagród
• Przygotowanie koncepcji konkursu
• Określenie czasu konkursu
• Przygotowanie regulaminu
• Przygotowanie miejsca widoczności konkursu
• Dostosowanie konkursu do wykorzystanego medium
• Przygotowanie potrzebnych grafik
• Wytypowanie osób kontaktowych
• Określenie sposobu odbioru nagrody
• Sprawdzenie regulaminu pod kątem błędów i luk
• Przygotowanie tekstów
• Określenie daty emisji pierwszych spotów
• Wytypowanie mediów zewnętrznych (jeśli będą)
• Przeprowadzenie konkursu
• Opieka merytoryczna i podsumownaie
7
LinkedIN
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Utworzenie firmowej strony Założenie konta LinkedIn, strony, uzupełnienie danych konta, opracowanie podstawowego Cover photo (2 wersje), stworzenie opisów towarzyszących konta i ustawienie parametrów konta. • Założenie konta LinkedIn
• Przygotowanie konta LiknedIN
• Uzupełnienie podstawowych danych
• Opracowanie podstawowego Cover photo (2 wersje)
• Wybranie Cover photo
• Stworzenie potrzebnych opisów
• Określenie i wprowadzenie potrzebnych parametrów do konta LinkedIn
4
2 Przygotowanie 4 postów i publikacja ich na LinkedIn zgodnie z harmonogramem publikacji Przygotowanie harmonogramu struktury postów na LinkedIn (temat, wydarzenie , data, cel). • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
2
2.1 Przygotowanie 4 postów i publikacja ich na LinkedIn zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji na LinkedIn copywriting i grafika. Kreacja 8 postów tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie profilu LinkedIn w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW. • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (8 posty)
• Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
3
3 Przygotowanie, harmonogramu 8 postów i wydarzeń do publikacji na LinkedIn Przygotowanie harmonogramu struktury postów na LinkedIn (temat, wydarzenie , data, cel). • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
2
3.1 Przygotowanie 8 postów i publikacja ich na LinkedIn zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji na LinkedIn copywriting i grafika. Kreacja 8 postów tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie profilu LinkedIn w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (8 posty)
• Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
6
4 Przygotowanie, harmonogramu 12 postów i wydarzeń do publikacji na LinkedIn Przygotowanie harmonogramu struktury kampanii na LinkedIn, (temat, wydarzenie , data, cel) • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
2
4.1 Przygotowanie 12 postów i publikacja ich na LinkedIn zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji na LinkedIn copywriting i grafika. Kreacja 12 postów tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie profilu LinkedIn w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (12 postów)
• Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
8
5 Przygotowanie, harmonogramu 16 postów i wydarzeń do publikacji na LinkedIn Przygotowanie harmonogramu struktury kampanii na LinkedIn, (temat, wydarzenie , data, cel) • Przygotowanie harmonogramu postów
• Określenie ważnych dat w danym harmonogramie
• Przygotowanie struktury kampanii
• Określenie daty, wydarzeń i celów
2
5.1 Przygotowanie 16 postów i publikacja ich na LinkedIn zgodnie z harmonogramem publikacji Opracowanie materiałów do publikacji na LinkedIn copywriting i grafika. Kreacja 16 postów tekstowych i częściowo graficznych na bazie materiałów nadesłanych przez klienta. Prowadzenie profilu LinkedIn w celu zaprezentowania produktu i zwiększenia ruchu na stronę WWW • Dostarczenie materiałów przez klienta
• Napisanie materiałów na dostarczone tematy (16 postów)
• Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
• Publikacja postów na stronie
• Monitoring ruchu i raport końcowy
13
6 Utworzenie i prowadzenie kampanii reklamowej LinkedIn - kampania sponsorowana Analiza dotychczasowych kampanii i/lub założenie nowych, ustalenie celu kampanii oraz opisu produktu czy usługi, opracowanie propozycji tekstu i grafiki postu dostosowanej do celu kampanii - do 6 wersji grafik, określenie kilku grup dolcelowych odbiorców, ustalenie rodzajów kampanii reklamowe, opracowanie raportu, po uzyskaniu akceptacji klienta publikacja i rozplanowanie kampanii do emisji, optymalizacja reklamy w czasie jej trwania oraz weryfikacja testowa A/B preferencji użytkowników co do typu reklamy. Minimalny budżet 600 zł. • Analiza dotychczasowej kampanii
• (Opcjonalnie) założenie konta
• Analiza Klienta, pod którego ma być przygotowana reklama
• Ustalenie celów kampanii
• Ustalenie produktu lub usługi
• Ustalenie grupy docelowej
• Ustalenie odbiorców
• Ustalenie rodzaju kampanii do emisji
• Opracowanie propozycji tekstu
• Przygotowanie grafik (6 wersji)
• Kreacja reklam tekstowych na LinkedIn
• Publikacja postów
• Monitoring postępów kampanii
• Opracowanie raportu
• Optymalizacja reklamy
• Przeprowadzenie testów A/B
• Wprowadzenie wytypowanych ulepszeń
13
7 Artykuły tematyczne Tekst do 3tys. znaków • Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału
2
8 Artykuły tematyczne Tekst 4-5tys. znaków • Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału
3
9 Artykuły tematyczne Tekst 7-9tys. znaków • Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału
4
Instagram
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Utworzenie konta Instagram Utworzenie konta Instagram •Założenie konta Instagram
•Przygotowanie konta Instagram
•Uzupełnienie podstawowych danych
•Stworzenie niezbędnych opisów marketingowych
•Określenie i wprowadzenie niezbędnych ustawień konta
1
2 Przygotowanie harmonogramu i wydarzeń dla 8 postów Instagram Przygotowanie, harmonogramu 8 postów i wydarzeń do publikacji. Zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 90 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamy. •Przygotowanie harmonogramu
•Dostarczenie materiałów przez klienta
•Napisanie materiałów na dostarczone tematy (8 posty)
•Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
•Publikacja postów 8 postów
•Monitoring ruchu i raport końcowy
•Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
3
3 Przygotowanie harmonogramu i wydarzeń dla 16 postów Instagram Przygotowanie, harmonogramu 16 postów i wydarzeń do publikacji. Zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 90 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamy. •Przygotowanie harmonogramu
•Dostarczenie materiałów przez klienta
•Napisanie materiałów na dostarczone tematy (8 posty)
•Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
•Publikacja postów 16 postów
•Monitoring ruchu i raport końcowy
•Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
6
4 Przygotowanie harmonogramu i wydarzeń dla 24 postów Instagram Przygotowanie, harmonogramu 24 postów i wydarzeń do publikacji. Zalecane jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy około minimum 90 zł na kampanię w zależności od zasięgu i intensywności reklamy. •Przygotowanie harmonogramu
•Dostarczenie materiałów przez klienta
•Napisanie materiałów na dostarczone tematy (8 posty)
•Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
•Publikacja postów 24 postów
•Monitoring ruchu i raport końcowy
•Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
8
5 Rozszerzony pakiet Instagram Na zlecenie klienta •Przygotowanie harmonogramu
•Opracowanie materiałów
•Przygotowanie grafik (jeśli dotyczy)
•Publikacja postów
•Monitoring ruchu i raport końcowy
Zdjęcia z Shutterstock - w cenie
Wycena ind.
Google Ads
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Opracowanie strategii reklamy kontekstowej, założenie konta i przygotowanie kampanii Google Adwords w wyszukiwarce internetowej Google, do 4 boxów reklamowych Przygotowanie strukury kampanii AdWords (Google Ads), założenie konta,kreacja reklam tekstowych na wyszukiwarkę na bazie opracowanych słów kluczowych, monitoring postępów kampanii oraz jej dalsza optymalizacja w celu zwiększania liczby kliknięć i zmniejszenia kosztu kliknięcia. Analiza pod kątem idealnego klienta (konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków na budżet reklamowy od 600 zł miesięcznie.) • Analiza dotychczasowej kampanii
• Założenie konta
• Przygotowanie struktury kampanii AdWords (Google Ads)
• Kreacja reklam tekstowych
• Analiza pod kątem idealnego klienta
• Analiza słów kluczowych
• Analiza słów kluczowych konkurencji
• Przygotowanie strategii słów kluczowych
• Przygotowanie listy słów kluczowych
• Uruchomienie emisji reklam
• Wstępna optymalizacja i raport
8
2 Prowadzenie i optymalizacja kampanii AdWords + raport miesięczny Prowadzenie i optymalizacja kampanii AdWords (Google Ads) + raport miesięczny - optymalizacja stawek, wyswietleń, zasięgów, opracowanie raportu miesięcznego. • Optymalizacja kampanii AdWords (Google Ads)
• Optymalizacja stawek w obrębie budżetu
• Optymalizacja słów kluczowych
• Wytypowanie najlepszych słów kluczowych z zaimplementowanej listy
• Promowanie najbardziej skutecznych słów
• Usunięcie słów nie przynoszących rezultatów
• Przygotowanie raportu miesięcznego zawierające wyniki kampanii
4
3 Dodtkowa wzmożona optymalizacja słów kluczowych i treści boxów reklamowych Dodatkowa optymalizacja słów kluczowych i treści boxów reklamowych • Optymalizacja kampanii AdWords (Google Ads)
• Optymalizacja stawek w obrębie budżetu
• Optymalizacja boxów reklamowych
• Dodatkowa optymalizacja w trakcie kampanii poza raportem miesięcznym
2
4 Kreacja reklam typu Display. Obszar emitowania grafiki reklamowej do precyzyjnie określonych odbiorców za pomocą platformy Google oraz u Partnerów Google. Dotyczy platform takich jak Google Search, Youtube, Gmail, strony przynależne do programu Google Adsense. • Optymalizacja stawek w obrębie budżetu
• Tworzenie bądź modyfikacja konta Google Ads
• Tworzenie grafiki użytkowej w różnych formatach w zależności pod miejsca przeznaczenia.
• Tworzenie treści dla reklam typu Display
• Analiza miejsc docelowych, punktów kluczowych do emitowania reklam
• Analiza zachowania potencjalnych odbiorców i dobór odpowiedniej grupy audience
• Optymalizacja i pełny raporty z osiąganych rezultatów
5
5 Tworzenie reklam produktowych (Google Shopping). Stworzenie oraz zarządzanie kampanią reklamową w postaci wyświetlania poszczególnych produktów z asortymentu, w zależności od zapytania w Google. Oferty sa stale aktualizowane na podstawie magazynu klienta. • Stworzenie konta Google Merchant i utworzenie listy produktów dostępnych w asortymencie
• Stworzenie kampanii reklamowej na podstawie listy Google Merchant
• Określenie optymalnej grupy odbiorców oraz harmonogramu emisji reklam
• Indywidualne optymalizacje pod kątem produktów osiągających najlepsze wyniki
• Analiza i raport z osiąganych rezultatów
5
6 Działania remarketingowe Stworzenie oraz emitowanie reklam do grupy odbiorców, którzy mieli wcześniej kontakt z witryną/marką klienta. • Tworzenie bądź modyfikacja konta Google Ads
• Stworzenie listy Remarketingowej
• Selekcja grupy remarketingowej na podstawie priorytetów marki
• Budowa pełnej kampanii Google Search oraz Google Display
• Dobór miejsc emisji oraz czasu do najbardziej obiecującej grupy odbiorców
• Optymalizacja oraz analiza osiąganych rezultatów w postaci raportu
5
7 Remarketing - banery reklamowe Opracowanie banrerów reklamowych do kampanii remarketingowej • Przygotowanie banerów reklamowych wycena ind.
8 Mailing - przygotowanie zaplecza mailingowego oraz treści do 2 newsletterów + założenie konta w systemie mailingowym Opracowanie wsadów graficznych 2 jpg i tekstowych do mailingu, ustawienie wysyłki, ciągłe pozyskiwanie bazy potencjalnych klientów poprzez newsletter. Pozyskanie zainteresowania produktem oraz upowszechnienie marki w świadomości potencjalnych klientów, aktywne nawiązanie kontaktu z odbiorcami w celu skłonienia do zakupu. • Uporządkowanie posiadanej bazy danych
• Sprawdzenie przygotowanych koszyków i grup
• Optymalizacja i wprowadzenie poprawek do istniejącej bazy
• Zarządzanie bazą danych w programie mailingowym
• Charakteryzacja grup
• Czyszczenie bazy z hard bounc-ów
• Wytypowanie Soft-bounc-ów i stworzenie nowej grupy
• Przygotowywanie materiałów do mailingu
• Analiza efektów na podstawie otwieralności
• Optymalizacja sposobu działania
• Ustawienie wysyłki
15
WWW
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 www UX Analiza UX WWW, koncepcja nowej WWW (do 6 zakładek) Opracowanie analizy użyteczności strony interentowej klienta niezbędnej do własciwego wyświetlania treści oraz skrócenia ścieżki klienta w procesie zakupowym lub rekomendacja konceptu nowej strony www wraz z wyborem szablonu do wykorzystania 7
2 Opracowanie zaleceń podstawowych SEO Opracowanie zaleceń w zakresie stworzenia strony osiągającej wysokie pozycje w wyszukiwarce google • Przygotowanie zaleceń SEO
• Sprawdzenie parametrów strony według przygotowanego klucza
• Sprawdzenie - opisów alternatywnych zdjęć (ALT)
• Określenie wagi strony WWW
• Optymalizacja rozmiarów zdjęć
• Ocena strony pod kątem języka robotów Google
• Sprawdzenie opisów meta do strony WWW w celu lepszego wyszukiwania strony przez wyszukiwarkę
• Sprawdzenie optymalizacji nagłówków
• Określenie wagi nagłówków od H1 do H6
• Sprawdzenie optymalizacji słów na stronie WWW
• Porównanie słów kluczowych z kampanią AdWords
• Sprawdzenie ilości i jakości linków kierujących na stronę WWW
• Sprawdzenie otwieralności strony na różnych urządzeniach
• Sprawdzenie minifikacji kodu strony – skrócenie nazwy optymalizacja http
• Określenie obecności w social mediach
• Sprawdzenie certyfikatów SSL
4
3 Stworzenie WWW + optymalizacja pod SEO Stworzenie WWW - wskazanie domeny do zakupu, zakup hostingu, ustalenie listy adresów e-mail - ilości potrzebnych skrzynek, analiza stron konkurencji, rozpis podstron, analiza słow kluczowych, teksty na strone WWW, dobór zdjęć, podpięcie call page, chat, strona kontakt - formularze kontaktowe, przekierowania skrzynek • Wskazanie domeny i hostingu do zakupu
• Ustalenie listy adresów email – ilość potrzebnych skrzynek
• Uzasadnienie tworzenia większej ilości adresów email
• Analiza strony www konkurencji
• Wytypowanie dobrych praktyk
• Przedstawienie koncepcji wszystkich podstron
• Rozpisanie potrzebnych podstron - przygotowanie mapy strony
• Przygotowanie analizy słów kluczowych na podstawie konkurencji
• Przygotowanie tekstów na stronę WWW
• Dobranie zdjęć - zdjęcia z Shutterstock w cenie
• (Opcjonalne) Podpięcie call page, chat
• Przygotowanie formularza kontaktowego
• Przygotowanie i uzasadnienie tworzenia przekierowań skrzynek
• Oddanie gotowego projektu do oceny
• Wprowadzenie uwag klienta
• Zamknięcie projektu
wycena ind.
4 Stworzenie sklepu internetowego + optymalizacja pod SEO wycena ind.
5 Dostosowanie układu graficznego i funkcjonalnego strony do celu jakiemu ma służyć (sprzedażowy, informacyjny, reprezentacyjny) "Zmiany obejmą reorganizację elementów graficznych oraz niektórych treści na stronie. Propozycja implementacji narzędzi generujących zapytania o produkt i mających na celu skłonienie użytkownika do kontaktu z firmą, ściągnięcia produktu ze strony lub dołączenia do forum użytkowników produktu. Działanie ma na celu poprawienie strony WWW pod kątem użyteczności oraz celu jakim jest pozyskiwanie klientów. Opcjonalnie wg zaleceń agencji IAM opracowanie osobnego landing page realizującego cel kampanii w oparciu o słowa kluczowe. • Analiza strony
• Analiza funkcjonalna strony pod kątem użytkowym
• Dostosowanie układu graficznego strony
• Dostosowanie układu funkcjonalnego strony
• Reorganizacja elementów graficznych (zdjęcia)
• Poprawa treści na stronie WWW
• Propozycja narzędzi do implementacji
wycena ind.
6 Copywriting Napisanie tekstów - zawierających właściwe słowa kluczowe + call to action Do 6 podstron, przeredagowanie tekstów polegające na dodaniu do nich przekazu marketingowego (piszemy językiem korzyści) i sprzedażowego (wzywamy do działania „napisz”, „pobierz", „kup”) skłaniających użytkownika do wykonania pożądanych działań. Poprawienie czytelności tekstów oraz zwiększenie atrakcyjności i skuteczności ich przekazu. Opracowanie zaleceń. • Wytypowanie 6 podstron pod które zostanie przygotowany tekst
• Przeredagowanie tekstów pod przekaz marketingowy
• Przygotowanie tekstów pod przekaz sprzedażowy
• Poprawienie czytelności tekstów
• Opracowanie zaleceń
• Przedstawienie gotowego materiału
12
7 Blog "Prowadzenie kompleksowo bloga firmowego oraz pisanie 3 artykułów w miesiącu do 5tys. znaków z zachowaniem zasad copy pod SEO Prowadzenie boga jako miejsca gdzie będą pojawiać się informacje bierzące i artykuły promujące produkt i usługi oraz o tematyce około produktowej, nowości i aktualizacje oferty. Informacja np. o zajawkach planów treningowych etc. • Ustalenie tematyki
• Przygotowanie bloga
• Stworzenie 3 artykułów w miesiącu
• Przygotowanie odpowiednich grafik do artykułów
• (Opcjonalnie) optymalizacja tekstu pod kątem SEO
• Przygotowanie potrzebnych podpięć i przekierowań do i z bloga
9
8 Wdrożenia SEO Do 6 podstron. Dopisanie alt tagów (stworzenie opisów do zdjęć). Zoptymalizowanie strony WWW (cała) do 5-7 MB. Ujednolicenie wagi zdjęć do jednego rozmiaru. Wprowadzenie do strony WWW opisów na stronie głównej dla wyszukiwarki Google (nie widoczne dla klienta). Przygotowanie opisów Meta do zakładek i materiałów obecnych na stronie. Uszeregowanie nagłówków i nadanie wagi dla poszczególnych nagłówków. Implementacja słów AdWords (Google Ads) w teksty strony WWW. Stworzenie bazy linkowej i przekierowań pomiędzy social media i artykułami. Analiza - wydajności mobile. Zmiejszenie rozmiaru opisów URL (mimifikacja). Dodanie szyfrowania SSL na stronę. • Wdrożenie SEO zgodnie z opracowanymi zaleceniami do 6 podstron
• Dopisanie alt tagów
• Optymalizacja strony
• Optymalizacja zdjęć
• Dostosowanie języka robotów Google
• Wprowadzenie opisów do zdjęć
• Wprowadzenie opisów meta
• Uszeregowanie i optymalizacja nagłówków H1 do H6
• Implementacja słów kluczowych
• Stworzenie listy linków i sposobu linkowania
• Stworzenie przekierowań do social mediów
• Minifikacja kodu strony – skrócenie nazwy optymalizacja http
• Dodania szyfrowania SSL
wycena ind.
9 Analiza użyteczności strony i rekomendacje do wdrożenia Opracowanie analizy użyteczności strony interentowej klienta niezbędnej do właściwego wyświetlania treści oraz skrócenia ścieżki klienta w procesie zakupowym • Opracowanie analizy użyteczności strony WWW
• Przygotowanie wniosków
• Propozycja potrzebnych nakładek i rozwiązań
• Opracowanie i zoptymalizowanie ścieżki zakupowej
5
10 Analiza stony internetowej pod kątem słów kluczowych (SEO) + pod kątem call to action ( sprzedaż) Sprawdzenie wstępne www pod seo, opracowanie podstawowej anlizy strony pod kątem poprawnej optymalizacji fraz pod wyszukiwarkę google • Sprawdzenie wstępne strony WWW pod kątem SEO
• Opracowanie podstawowej analizy strony WWW pod kątem poprawnej optymalizacji pod wyszukiwarkę Google
• Przygotowanie wniosków i zaleceń
• Przedstawienie listy potrzebnych rozwiązań
5
11 Monitoring internetu/marki Pozyskanie dzięki Brand24 szczegółowych informacji o tym, gdzie są potencjalni klienci, wiedzy o czym dyskutują i monitoring gdzie i ile mówi się w polskim Internecie o g oraz konkurencji. Uruchomienie darmowego konta Brand24 testowo na 14 dni. Wpisanie słów kluczowych, które chcemy monitorować. Przygotowanie raportu z monitoringu po 14 dniach oraz aktualizacja persony idealnego klienta na podstawie zebranych danych. Uruchomienie monitoringu internetu Brand24 w celu pozyskania dodatkowych informacji analitycznych o zachowaniu potencjalnych klientów w internecie względem produktu 6
Projekty Graficzne
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Grafika web - banery, buttony, kafle fb itp.. Przygotowanie specyficznej grafiki wizualnej • Przygotowanie konceptu
• Zebranie potrzebnego materiału
• Ułożenie graficzne
• Dobranie kolorystyki na podstawie posiadanych materiałów od klienta
• Implementacja logo (jeśli dotyczy)
• Złożenie pliku
• Przygotowanie pliku do druku
• Wypuszczenie materiału
wycena ind.
2 Przygotowanie zdjęć Obróbka zdjęć • Obróbka zdjęć , zdjęcia według wytycznych
• Obróbka kolorystyczna (jeśli dotyczy)
• Nałożenie maski (jeśli dotyczy)
• Retusz (jeśli dotyczy)
• Zmiana rozmiaru zdjęcia
• Optymalizacja rozmiaru , ujednolicenie
• Wypuszczenie pliku w określonym formacie
wycena ind.
3 Obróbka zdjęć Obróbka zdjęć • Obróbka zdjęć , zdjęcia według wytycznych
• Obróbka kolorystyczna (jeśli dotyczy)
• Nałożenie maski (jeśli dotyczy)
• Retusz (jeśli dotyczy)
• Wypuszczenie pliku w określonym formacie
wycena ind.
4 Optymalizacja rozmiaru zdjęć Dostosowanie grafik do materiału • Zmiana rozmiaru zdjęcia
• Optymalizacja rozmiaru , ujednolicenie
• Wypuszczenie pliku w określonym formacie
wycena ind.
5 Wizytówki Przygotowanie wizytówek • Opracowanie konceptu graficznego
• Przygotowanie 3 wzorów wizytówek jedno lub dwustronnych
• Możliwe 2 korekty do wybranego wzoru (każda następna płatna 50zł)
• Przedstawienie konceptu
• Zatwierdzenie materiału
• Przygotowanie plików graficznych
wycena ind.
6 Pieczątka Przygotowanie pieczątki • Przygotowanie konceptu
• Zebranie potrzebnego materiału
• Ułożenie graficzne
• Złożenie pliku
• Wypuszczenie materiału
• Przygotowanie materiału fizycznego (jeśli dotyczy)
wycena ind.
7 Papier firmowy Przygotowanie wzoru papieru firmowego • Opracowanie konceptu graficznego
• Przygotowanie projektu papieru firmowego na podstawie kolorystyki i logo
• Przedstawienie konceptu
• Zatwierdzenie materiału
• Przygotowanie plików graficznych
wycena ind.
8 Przygotowanie ulotek Przygotowanie standardowych ulotek • Przygotowanie konceptu
• Zebranie materiału
• Przygotowanie tekstu
• Ułożenie materiału
• Obróbka graficzna
• Dobranie kolorystyki
• Złożenie tekstu
• Zapisanie materiału
• Określenie spadów, kolorystyki CMYK
• Wypuszczenie pliku do druku
wycena ind.
9 Plakat Przygotowanie plakatu • Przygotowanie konceptu
• Zebranie potrzebnego materiału
• Ułożenie graficzne
• Dobranie kolorystyki na podstawie posiadanych materiałów od klienta
• Implementacja logo (jeśli dotyczy)
• Złożenie pliku
• Przygotowanie pliku do druku
• Wypuszczenie materiału
wycena ind.
10 Projekt opakowania Przygotowanie projektu opakowania na produkt • Przygotowanie konceptu
• Zebranie potrzebnego materiału
• Ułożenie graficzne
• Dobranie kolorystyki na podstawie posiadanych materiałów od klienta
• Implementacja logo (jeśli dotyczy)
• Złożenie pliku
• Przygotowanie pliku do druku
• Wypuszczenie materiału
wycena ind.
11 Banery reklamowe Przygotowanie banerów reklamowych możliwych do podpięcia na stronie WWW • Przygotowanie koncepcji
• Określenie kolorystyki
• Określenie rozmiaru banerów
• Przygotowanie materiału
• Praca z grafikiem
• Przygotowanie pliku ( spady, kolorystyka CMYK zasady implementacji)
• Przygotowanie pliku pod kątem wytypowanego rozmiaru (szerokość i wysokość)
• Wypuszczenie pliku
wycena ind.
12 Roll Up Przygotowanie Roll-Upa • Przygotowanie konceptu
• Zebranie potrzebnego materiału
• Ułożenie graficzne
• Dobranie kolorystyki na podstawie posiadanych materiałów od klienta
• Implementacja logo (jeśli dotyczy)
• Złożenie pliku
• Przygotowanie pliku do druku
• Wypuszczenie materiału
wycena ind.
13 Oklejanie samochodu Przygotowanie gotowego projektu oklejenia samochodu • Dostarczenie zdjęcia auta
• Dostarczenie potrzebnych materiałów
• Określenie rozmiaru burt
• Określenie ilości grafik
• Przygotowanie konceptu
• Akceptacja konceptu grafiki
• Implementacja logo
• Wytypowanie hasła
• Dostosowanie kolorystyki
• Przygotowanie i złożenie materiału
• Wypuszczenie pliku do druku
wycena ind.
14 Render produktu Przygotowanie wizualizacji produktu w postaci rendera • Wytypowanie produktu
• Dostarczenie materiału (surówki)
• Zrobienie zdjęć produktu (jeśli dotyczy)
• Implementacja zdjęcia do programu np. Autocad
• Obróbka materiału
• Przygotowanie pliku
• Obróbka w programie renderującym
• Wypuszczenie próbnego pliku
• Naniesienie poprawek
• Wypuszczenie pliku finalnego
• Przygotowanie pliku do zapisu
• Stworzenie sceny (jeśli dotyczy)
• Dostarczenie materiału
wycena ind.
E-PR
# Produkt: Opis usługi: Szczegóły: JOF:
1 Google Moja Firma (Google business) Stworzenie wizytówki firmy w Google, wyświetlana lokalnie na podstawie wyszukiwani miejsc. Wspomaga działania pozycjonujące jako wyświetlenie organiczne. •Rejestracja konta w Google Firma.
• Budowa wizytówki, opis, dane adresowe, tytuły, dane kontaktowe, obrazy powiązane.
• Uruchomienie komunikacji z pomocą narzędzia mobilnego dla wiadomości pochodzących z profilu Google Firma.
• Dodanie nowych i aktualizacje ofert czasowych w wizytówce Google Firma.
• Dbanie o aktualność danych i stałą aktualizację promocji ofertowych.
• Kontrola opinii w Google Firma oraz odpowiedzi w imieniu przedsiębiorstwa.
• Analiza i mierzenie widoczności firmy dzięki pomocy GMF (Google Moja Firma).
• Pozycjonowanie w Google Firma.
2
2 Analiza Portale i wizytówki online Zebranie i analiza dostępnej oferty portali branżowychoraz bezpłatnych wizytówek w sieci. Określenie miejsc wartych reklamowania się w celu zwiększenia siły dotarcia do potencjalnych klientów. 4
2.1 Copywriting Stworzenie opisu firmy/produktu / BIO Utworzenie tekstu opisowego, objętość do 1000 znaków 2
2.2 Publikacja Publikacja 10 wpisów portale, wizytówki Umieszczenie zaplanowanych wpisów online 2
3 Analiza Analiza miejsc w sieci dla marketingu szeptanego do 40 lokalizacji np. grupy FB, fora tematyczne 4
3.1 Copywriting Teksty pod marketing szeptany Utworzenie tekstu na cele marketingu szeptanego, objętość do 1 akapitu, opcjonalnie avatara. 1
3.2 Publikacja Publikacja 10 wpisów marketing szeptany Umieszczenie zaplanowanych wpisów online 1,5
4 Artykuły Tematyczne Tekst do 3 tys. znaków • Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału
2
5 Artykuły Tematyczne Tekst 4-5 tys. znaków • Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału
3
6 Artykuły Tematyczne Tekst 7-9 tys. znaków • Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału
4
7 Blog Prowadzenie kompleksowo bloga firmowego oraz pisanie 3 artykułów w miesiącu do 5 tys. znaków z zachowaniem zasad copy pod SEO. Prowadzenie boga jako miejsca gdzie będą pojawiać się informacje bierzące i artykuły promujące produkt i usługi oraz o tematyce około produktowej, nowości i aktualizacje oferty. Informacja np. o zajawkach planów treningowych etc.• Ustalenie tematyki
• Przygotowanie bloga
• Stworzenie 3 artykułów w miesiącu
• Przygotowanie odpowiednich grafik do artykułów
• (Opcjonalnie) optymalizacja tekstu pod kątem SEO
• Przygotowanie potrzebnych podpięć i przekierowań do i z bloga
9

ZAMÓW PAKIET NA SWOJĄ MIARĘ

Chcesz wybrać gotowy pakiet?
A może chcesz spersonalizować własny pakiet lub masz pytania? zapraszamy do kontaktu!

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wybierz pakiet konsultacji:

Wiadomość:

*pola obowiązkowe