Organizujesz konkursy w Social Media? Sprawdź czy nie łamiesz prawa.


Konkursy są jedną z najstarszych i najbardziej skutecznych form promocji. To jeden ze sposobów w jaki firmy prezentują swoje produkty, budują pozytywny wizerunek, a także namawiają klientów do spontanicznego zaangażowania się w działania ich marki.  Na przestrzeni lat formy i modele przeprowadzania konkursów uległy zmianie. Przez cały ten czas  obowiązują pewne zasady, które muszą zostać spełnione niezależnie od typu, miejsca organizowania konkursu czy zadania, aby konkurs odbył się zgodnie z prawem. W czasach, kiedy jednym z głównych miejsc promocji marki stały się media społecznościowe, konkursy wpisały się na stałe w ich „krajobraz”. Jeśli korzystasz z tej formy promocji, pamiętaj o kilku  zasadach, które przedstawiamy poniżej. Dzięki temu będziesz organizować je zgodnie z prawem, bo przecież konkurs ma Ci pomóc promować markę a nie przysparzać kłopotów.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak przeprowadzić konkurs w social mediach zgodny z prawem
  • co to znaczy, że konkurs jest loterią i co się z tym wiąże
  • kiedy należy zapłacić podatek od nagrody w konkursie i kto jest do tego zobowiązany

 

Co zrobić aby konkurs był zgodny z prawem?

Po pierwsze przygotuj regulamin. Wielokrotnie można się spotkać się z stwierdzeniem, że organizując konkurs na Facebooku, Instagramie czy YT nie potrzebujesz regulaminu. Jest to  nieprawda. Sam Facebook w swym regulaminie ma zapis: “W przypadku korzystania z serwisu Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za: oficjalny regulamin. Ta zasady dotyczy wszystkich konkursów. Regulamin nie tylko chroni uczestnika konkursu, ale także Ciebie jako organizatora, bo dzięki temu przeprowadzając go zgodnie z ustalonymi zasadami, masz dokument, który zabezpieczy Cię przed niezasadnymi roszczeniami.  Zgodnie z prawem polskim, konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, co w praktyce oznacza, że obiecując nagrodę za wykonanie konkretnej czynności, zobowiązujesz się do jej wydania. Zatem pamiętaj o tym aby przygotować regulamin, nawet w formie kilku punktów zawierających informacje takie jak: kto jest organizatorem, jakie jest zadanie konkursowe, w jakim terminie można zgłosić prace do konkursu, ile prac może zgłosić jeden uczestnik, jakie jest kryterium wyboru, kiedy komisja wybierze laureatów, ile wydasz nagród i w jakim terminie oraz jakiej wartości i na jaki adres można wysłać ewentualne zapytania, a także reklamacje. Ważnym elementem każdego regulaminu, konkursu w Social Media jest zapis, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. To samo dotyczy konkursów przeprowadzanych w serwisie Instagram, czy Snapchat.

Kiedy konkurs jest loterią?

Wielokrotnie przeglądając konkursy na Facebooku czy Instagramie spotykamy się z informacją, że nagrodzona zostanie co piąta osoba, która napisze prawidłową odpowiedź lub organizator wylosuje pięć osób z puli wszystkich uczestników konkursu. Uwaga, każdy z tych  modeli konkursu jest loterią! Dlaczego? Jeśli o rozdziale nagród decyduje przypadek, a nie kryterium jakościowe (np. najlepsza opowieść, najciekawsze zdjęcie) lub ilościowe: (np. najwięcej zebranych punktów, najwięcej dodanych odpowiedzi etc.)  to wtedy konkurs jest loterią, a tą można przeprowadzić po uzyskaniu zezwolenia dyrektora Izby Celnej. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, w niej znajdziesz dokładne wytyczne co należy zrobić aby uzyskać taką zgodę, przy czym proces ten jest czasochłonny oraz wymaga nakładów finansowych. Przy prostych akcjach konkursowych polecamy konkursy w których to komisja decyduje o przyznaniu nagród.

Podatek, płacić czy nie płacić?

Franklina powiedział kiedyś że „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” W przypadku konkursu też z podatkiem niestety będziesz mieć do czynienia. Organizujący konkurs jako wydający nagrodę musi odprowadzić należny podatek PIT ( czyli 10%  podatku ryczałtowego). Co to oznacza w praktyce i jak to zrobić? Przeanalizujmy to na podstawie dwóch nagród rzeczowej oraz pieniężnej, dlatego że sposób i zapisy w regulaminie w tych dwóch przypadkach będą się od siebie różniły.  Załóżmy że nagroda to 1000 zł (w gotówce) – organizator przed wydaniem nagrody potrąca wspomniane 10% wartości nagrody tytułem zaliczki na podatek, a więc laureat otrzymuje: 900 zł. Możesz też podwyższyć odpowiednio nagrodę pieniężną, o kwotę konieczną do uiszczenia podatku. Niezależnie od Twojej decyzji należy poinformować laureata już w regulaminie czy zasadach konkursu jaka będzie końcowa kwota którą otrzyma. Trochę inaczej sprawy podatkowe wyglądają jeśli nagrodą jest np. tablet o wartości: 1000 zł brutto. W tym przypadku najprostszym sposobem na rozliczenie się z fiskusem jest zapewnienie poza nagrodą rzeczową, nagrody pieniężnej o wartości 10 % czyli w praktyce 11,11%. Dlaczego? Ponieważ fundując nagrodę pieniężną od niej też odprowadzasz podatek! Wiec przykładowy zapis o wartości nagrody powinien brzmieć tak: Tablet marki Xy o wartości: 1000 zł oraz nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (tj. 110 zł) który nie zostanie wydana laureatowi, ale pobrana na poczet zryczałtowanego podatku  od nagrody, zgodnie z  art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Przepisy odwołują się do płatnika, który ma odprowadzić podatek od wygranych w organizowanych konkursach.  Z tej konstrukcji wnioskujemy, że organizator jest zobowiązany do wydania nagrody i pobrania podatku PIT. Po wydaniu nagrody należy do księgowości dołączyć dane laureata wraz z dokumentem potwierdzającym wartość nagrody (np. fv), a następnie przechowywać do 5 lat w celach rozrachunkowych.

A co z zwolnieniem od podatku? Jeszcze do stycznia 2018 kwota która nie podlegała opodatkowaniu to 760 zł brutto (wartość nagrody na jednego laureata). Od stycznia 2018 roku jest to aż 2000 zł brutto, ale tu uwaga zwolnienie dotyczy konkretnych podmiotów jasno określonych przez ustawę: „…wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług” – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Jeśli spełniasz powyższe wymogi, kwestia podatku od nagrody nie przekraczającej 2000 zł przestaje być Twoim zmartwieniem.

Wszystkie powyższe zasady maja zastosowanie do każdego orgaznizowanego konkursu. Ale warto wspomnieć jeszcze o  ograniczeniach wynikających z regulaminów serwisów społecznościowych  i tu najwięcej ich spotkamy w przypadku Facebooka. Często spotykamy się z konkursem typu: oznacz swoją przyjaciółkę z którą chcesz wygrać nagrodę – i to naprawdę super pomysł tyle, że na konkurs na Instagramie. W przypadku Facebooka, jego regulamin zabrania stosowania takich praktyk, podobnie jak modelu w którym prosisz, aby uczestnik dodał coś  na swojej osi czasu (np. zamieścił swoje zdjęcie z wakacji) lub udostępnił Twój post na swojej osi czasu.  Fragment z regulaminu Facebooka,  który to reguluje: Promocje można przeprowadzać na stronach, w grupach, w wydarzeniach lub w aplikacjach na Facebooku. Do przeprowadzania promocji nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”).

Jeśli planujesz działania na YouTube, pamiętaj że nie możesz warunkować wydania nagrody od przekazania praw autorskich pracy. Warto też pamiętać, że przeprowadzając konkursy w mediach społecznościowych, Uczestnik zawsze udziela licencji do swojej pracy ich właścicielom. Jeśli zależy ci na unikatowych pracach i odpowiedziach, które będziesz potem mógł wykorzystać to zorganizuj konkurs z warunkiem wysłania odpowiedzi na podany adres mailowy.

W przypadku Twittera  bezwzględnie zakazane jest tworzenie wielu kont w serwisie w celu wzięcia udziału w konkursie, a tym samym zwiększenia swoich szans na wygraną. Ta sama zasada dotyczy Facebooka oraz Instagrama. Jeśli chodzi o Snapchat to nie wolno zamieszczać logotypu marki w banerach promocyjnych konkursu oraz innych materiałach graficznych, a także w zasadach konkursu namawiać do wysłania snapów do znajomych.

Jeżeli organizując konkurs zastosujesz się do wyżej wymielonych zasad, możesz być pewien, że będzie on zgodny z prawem, uczestnikom sprawi wiele radości, a Twoja firma nie narazi się na negatywne opinie z strony wkurzonych konkursowiczów. Przynajmniej w teorii 😉.

organizacja konkursów w social mediach

 

 

 

Marketing dla praktykówSocial Media dla praktyków

Comments are disabled.