Analizy biznesowe

Zastanawiasz się co w danej chwili powinieneś wybrać, na czym się skupić? Chcesz wiedzieć co robi konkurencja, z jakich narzędzi marketingowych korzysta? Chcesz wiedzieć czy Twoja oferta jest rynkowo konkurencyjna?

Zyskaj wiedzę o firmie, która pozwoli podejmować decyzje w oparciu o liczby i analizę, dokonywać słusznych wyborów i podejmować właściwe kroki biznesowe.
Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy ekspertów.

Wykonamy badania i analizy, których dokładnie teraz potrzebuje Twoja firma. Zaletą usługi jest jej wszechstronność i modularność. To Ty wybierasz jakie aspekty mamy zbadać.

Analiza rynku

Sprawdź jak wygląda
Twoja konkurencja

Czy analizy biznesowe są konieczne?

_

Każde przedsiębiorstwo, które planuje dynamiczny rozwój powinno przeprowadzić analizę biznesową. Obejmuje ona szereg analiz dedykowanych dla poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstwa i rynku na którym operuje. Umożliwia właściwe pozycjonowanie marki na tym rynku z wykorzystaniem przewag i szans wraz z uwzględnieniem działań konkurencji i istniejących zagrożeń.

Zakres prowadzonych analiz

_

Zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem analiz dla biznesów, które obejmują podstawowe analizy rynku i konkurencji jak również zaawansowane analizy strategiczne niezbędne przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, uruchamianiu startupów, modelowaniu procesów biznesowych i tworzeniu biznesplanów. Dokonujemy wnikliwej analizy otoczenia i samej firmy za pomocą sprawdzonych narzędzi analitycznych.

Agencja marketingowa - tworzenie lejków

Niektóre stosowane narzędzia analityczne

_
 • Plan pozyskiwania klientów
 • Opracowanie persony – charakterystyki idealnego klienta dla produktu
 • Analiza ofert konkurencji – zestawienie porównawcze
 • Analiza narzędzi konkurentów
 • Analiza PEST stanowi narzędzie analizy otoczenia makroekonomicznego firmy.
 • Pięcioczynnikowa analiza sił Portera opisuje poziom konkurencyjności wewnątrz sektora. Możliwości rozwojowe i atrakcyjność .
 • Analiza grup strategicznych
 • Kluczowe czynniki sukcesu
 • Analiza atrakcyjności sektora (kwantytywna)
 • Analiza konkurencyjności (Comparison to Rivals)
 • Analiza VRIO – ocena zdolności firmy do wykorzystywania swoich zasobów.
 • Analiza SWOT
 • Elementy Strategii marketingowej: Segmentacja rynku, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie.
 • Opracowanie kanwy modelu biznesowego (Business Model Canvas – BMC)

Na mocno konkurencyjnym rynku wykonanie analiz biznesowych pozwala uniknąć kosztownych błędów w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa.
Jeżeli myślisz o wzroście badanie rynku to podstawa do planowania strategii rozwoju. Wszystkie planowane działania powinieneś oprzeć o twarde dane interpretowane we właściwy sposób.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu

contact