360° skutecznej promocji inwestycji deweloperskiej


Marketing 360° to holistyczne podejście do działań komunikacyjnych dla danej marki czy produktu, charakteryzujące się takim przygotowaniem i realizacją kampanii promocyjnej, by docierać do klientów wszędzie tam gdzie są oni obecni w danym momencie, czyli we wszystkich możliwych punktach styku. Przemyślane opracowanie strategii marketingowych jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na zmaksymalizowanie szans na pozyskanie klientów, a także zbudowanie ich zaangażowania oraz lojalności, w sposób praktycznie dla nich niedostrzegalny.

Stałe rozszerzanie bazy klientów oraz zwiększanie sprzedaży jest możliwe tylko dzięki realizacji skutecznych działań marketingowych. Mnogość dostępnych obecnie rozwiązań, narzędzi, działań oraz kanałów dotarcia do klientów powoduje jednak, że uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe tylko dzięki odpowiedniej integracji i spójności przekazów w każdym z realizowanych działań oraz takiemu ich doborowi, by trafiały one do potencjalnych nabywców różnymi drogami. Wdrożenie koncepcji marketingu 360° oznacza konieczność utrzymania stałej obecności marki w wielu kanałach (zarówno online, jak i offline) oraz docieranie do potencjalnych klientów tam, gdzie znajdują się oni w danej chwili, bez możliwości pozostawiania jakichkolwiek „luk”. Holistyczne podejście do promocji jest niezwykle ważne w przypadku inwestycji deweloperskich, w których ścieżka zakupu prowadzi nabywców przez świat wirtualny, poprzez wiele punktów osadzonych w realnej rzeczywistości, aż po wizytę w biurze sprzedaży, najczęściej znajdującym się albo na placu budowy lub też w jego najbliższej okolicy. Biorąc pod uwagę szereg dodatkowych elementów, które występują podczas specyficznego procesu zakupu nieruchomości oraz jego rozciągnięcie w czasie, warto wykorzystać nie tylko wszystkie własne zasoby, ale przede wszystkim cały wachlarz dostępnych narzędzi marketingowych, by skutecznie dotrzeć do świadomości wszystkich planujących nabycie domu czy apartamentu.

Co daje marketing 360°?

Korzystanie z dobrodziejstw marketingu 360° daje stosującym je podmiotom wiele korzyści.

Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • zapewnianie spójność przekazu we wszystkich kanałach,
  • wzajemne przenikanie się i uzupełnianie podejmowanych działań,
  • dostosowanie się do zachowań różnych konsumentów, co wpływa na zwiększenie skuteczności generowania leadów,
  • dostarczanie wyczerpujących danych dotyczących efektywności poszczególnych działań,
  • zapewnienie zwiększonej ekspozycji na tle konkurencji, co przekłada się na budowanie przewagi, wizerunku i rozpoznawalności marki.

Wdrożenie marketingu 360° oznacza również brak konieczności polegania na jednej czy nawet tylko kilku wybranych metodach dotarcia do potencjalnych klientów, co pozytywnie wpływa na całą firmę, która w naturalny sposób staje się bardziej elastyczna i potrafi szybciej dostosować się do rynkowych trendów oraz do zmiennych potrzeb i preferencji samych klientów.

Ludzie, narzędzia i taktyki

Skuteczny marketing wymaga zarówno dyscypliny (strategia – spisany plan), jak i dobrego wykonania (taktyki – ludzie i narzędzia). Dobrze przygotowana strategia musi znajdować się zawsze w centrum uwagi, w przeciwnym razie od razu możemy mówić o stracie czasu i pieniędzy na nieefektywne działania. Ważne jest zatem odpowiednie zbadanie potrzeb i powierzenie przygotowania kompleksowego planu marketingowego odpowiednim osobom lub firmie zewnętrznej. Dopiero po tym etapie możliwe jest przejście do skutecznego jego wdrożenia, którym również powinny się zająć odpowiednio dobrane do tego zadania osoby, a całość aktywności powinna być skupiona w jednych, kompetentnych rękach. Często bowiem od kompetencji, wiedzy i doświadczenia ludzi zależy czy dane działania zostaną dobrze, sprawnie i skutecznie wykonane, tak by cała skrzętnie przygotowywana układanka nie runęła niczym domek z kart.

Do głównych zasobów marketingowych, jakich można użyć obecnie do realizacji strategii marketingu 360° należą: strona www, pozycjonowanie, media społecznościowe, email marketing, reklama w wyszukiwarkach – głównie Google Ads, reklama internetowa również w formach niestandardowych wykorzystujących np. rozszerzoną rzeczywistość, reklama tradycyjna w TV, radio, prasie, outdoor w różnych jego formach, eventy, aplikacje, formy wideo, działania zespołów sprzedaży i związane z tym standardy obsługi klienta, materiały drukowane, content marketing, PR i wiele innych. Ich skuteczność w przypadku kampanii 360° jest zależna od odpowiedniego powiązania poszczególnych działań i stworzenia spójnej historii, przez którą, niczym głosem słyszanym zza ucha, przeprowadzany jest potencjalny klient.

Zapewne wielu z nich nie zdaje sobie nawet sprawy ile razy doświadczyła już skuteczności kampanii marketingowych 360°, być może nawet tego nie zauważając. Już to świadczy o skuteczności holistycznego podejścia do promocji, które pozwala na „sączenie” odpowiednich przekazów, w odpowiednich momentach, odpowiednim osobom, nie zaś „zalewanie” ich agresywnością i meczącą powtarzalnością jednej z form. Magia marketingu 360° tkwi w stałej obecności i subtelnym dostarczaniu przekazów tak, by potencjalny nabywa nie mógł przestać myśleć o danym produkcie czy usłudze. Holistyczne spojrzenie na marketing wznosi go na nowy poziom, mając na celu spójne dostarczanie informacji o ofercie we wszystkich punktach styku, na wszystkich platformach i urządzeniach we właściwym czasie, we właściwym miejscu i z odpowiednim komunikatem, co daje gwarancję, że ​​każda interakcja z klientem (lub potencjalnym klientem) ma znaczenie, bo w ostatecznym rozrachunku i tak wpływa na poziom sprzedaży.

Marketing 360° to koncepcja skupiona przede wszystkim na użytkowniku/kliencie, która zapewnia mu towarzystwo w jego podróży od pierwszego styku aż do zakupu, a często nawet jeszcze dalej, pomagając płynnie przejść nabywcy przez cały proces, bez możliwości jakichkolwiek niepowodzeń spowodowanych przez ewentualne luki, których skutecznym „załataniem” trzeba zająć się już na etapie tworzenia strategii. Jeśli zatem zastanawiacie się nad tym czy warto opracować i wdrożyć 360-stopniowy plan marketingowy dla danej inwestycji oraz własnej marki, to odpowiedź jest niezwykle prosta – TAK. W czasach zmienności, galopującego rozwoju technologii i nieustannie powstających nowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanie jednej metody dotarcia do potencjalnych klientów po prostu nie wystarczy. Marka, produkt, usługa, która chce cieszyć się uwagą klientów musi być wszędzie – a to oznacza przyjęcie holistycznego podejścia do marketingu.

 

Comments are disabled.